2005. október 29., szombat

Szakmai beszámoló

Tárgy: Rehabilitációs célú életmód táborok
Hely, időpont: Zánka , 2005. június 04-12 és augusztus 26-szeptember 04.
Résztvevők száma: 13, ill. 16 fő
Tábori személyzet száma: 3 fő
Összesen: 16, ill. 19 fő

I. A tábor helye , tábori körülmények , eszközök
 1. A táborokat a már évek óta a szokott helyen, a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrumban tartottuk, mivel, mivel a gyakorlatokhoz szükséges helyiségek (tornaterem, csarnok, kosárlabdapálya, teniszpálya, stb.) felszerelések (pl. matracok, ütők, labdák) rendelkezésre álltak, és mind ezek, mind pedig a szállás , mellékhelyiségek, étkező akadálymentes.
 2. Az NSH által folyósított támogatásból 5 db (használt, de állagában és minőségében kimelkedően jó) aktív típusú kerekesszéket vásároltunk és átadtuk a résztvevőknek használatra a tábor idején tanulás céljára.
II. A tábor résztvevői
 1. A tábor résztvevői elsősorban paraplég , ezen kívül amputált, ill. két résztvevő esetében születési rendellenességi okokból kerekesszékre szoruló kerekesszékesből állt. A júniusi táborban részt vett két fő gyógytornász a Mozgássérültek Állami Intézetéből tanulás- tapasztalatszerzés céljából .
 2. A tábor résztvevői aláírtak egy nyilatkozatot, mely a tábor alapelveit (önkéntesség, tájékoztatási jog, a tábornak otthont adó iskola és az emberi együttélés alapvető szabályai betartása, felvétel rögzítéséhez a hozzájárulás stb.) tartalmazta.
III. Napi program

A napi program az alapítvány által évek alatt kidolgozott és már kipróbált , sikeres elvek és tematika szerint folyt. A tábor sikerét jelentősen befolyásolta, hogy a gyakorlatokat szintén paraplég-sérült személyek mutatták be.
A napi program állt :
07.30-08.00-ig: reggeli zenés torna (a)
08.30-09.00-ig: reggeli
09.15-12.00-ig: csoportos torna + kerekesszékes technikák gyakorlása (b)
12.30-13.00-ig: ebéd
14.00-18.00-ig: kerekesszékes szabadtéri gyakorlatok (c)
18.30: vacsora
(A napi programot alapvetően befolyásolta az időjárás, így volt nap, mikor délelőtt voltak a szabadtéri kerekesszékes gyakorlatok)

ad. a) A reggeli zenés torna a nyak és vállöv bemelegítésből és légzésgyakorlatokból állt.
ad. b) A délelőtti csoportos foglalkozás magába foglalta:

 • váll-, hát és törzsizom torna,
 • erősítés,
 • nyújtások,
 • egyensúly gyakorlatok,
 • rávezető gyakorlatok a helyes kerekesszékbe- illetve kerekesszékből történő átüléshez
 • földről a kerekesszékbe beülés gyakorlása
ad. c) A program során a feladatokhoz képest szűkre szabott időben bemutattuk, illetve a résztvevőkkel gyakoroltattuk a meghirdetett program szerinti technikákat :

1. Kerekesszékbe helyesen be-, illetve kerekesszékből kiszállni, ezen belül:
 • kerekesszékből átülés székre-, ágyra
 • kerekesszékből átülés nem a székkel egy szintben lévő helyekre
 • a földről a kerekesszékbe beülni
 • autóba ki- és beszállni
 • helyes védekezési helyzet borulás esetén
2. Kerekesszékkel közlekedés, ezen belül:
 • két kerékre billenteni, és megtartani a kocsit
 • két keréken közlekedni előre, hátra
 • két keréken közlekedni nehezített, egyenetlen -, puha terepen ,
 • járdára fel- és leugratni
 • közlekedni nehéz terepen : pl. meredek helyeken fel, illetve le
3. Kerekesszékes sportok:
 • tollaslabda
 • kosárlabda
 • asztalitenisz
 • tenisz
 • úszás
 • kézilabda Az alapítvány saját fejlesztése, nagy siker volt a mindkét táborban! (Szabvány kézilabda pályán, a kosár- és kézilabda szabályokból kialakított rendszer szerint.)
4. Bemutatásra, ill. kipróbálásra került:
 • vívás
 • alpesi sí és téli sportok (ezek értelemszerűen csak felvételről)
 • handbike
 • bowling
 • minigolf
 • vitorlázás
5. Kerekesszékes speciális problémák kötetlen megbeszélése:
 • megfelelő kerekesszék választása és helyes beállítása, ülőpárna választása
 • közgyógyellátási lehetőségek
 • lakótér kialakítása
 • hogyan és kitől kérjünk segítséget
 • társkapcsolatok, család, szexualitás
IV. A tábor hiányosságai
 1. A tábor ideje az elvégzendő feladatokhoz képest rövid volt, emiatt néhány technika csupán bemutatásra került ( pl. kerekesszékkel a lépcsőn közlekedni le- és föl) , ill. a bemutatott technikák elmélyült begyakorlásához is több időre lett volna szükség. A tábor résztvevőinek a tanult, illetve bemutatott technikákat otthon kell gyakorolniuk. A tábori résztvevőknek lehetőséget kell kapniuk, hogy több alkalommal is részt vehessenek a ismétlőként a táborban.
 2. Óriási előrelépést tettünk a saját kerekesszékek beszerzésével, de a jövőben további beszerzésekre is szűkség lenne (sporteszközök, sportszékek). A kerekesszékeket az első , júniusi táborban kipróbáltuk és végig használtuk, ez után vásároltuk meg őket.
V. A tábor eredményessége
 1. A tábort sikeresnek ítéljük, mivel alapfeladatát elérte, azaz bemutatott és tanított olyan új technikákat a résztvevőknek, amelyek segítségével életminőségük egyértelműen javul és hozzájárul az önálló és biztonságos életvitelhez. A résztvevők mindegyike új ismeretekkel gazdagodott, állóképességük nőtt, ügyességük fejlődött, a kerekesszékes élethez nélkülözhetetlen új, helyes és biztonságos technikákat sajátítottak el. Az aktív élet (munka , család, szórakozás, sport, művelődés) valós elérhetőségének a bemutatásával a résztvevők új impulzust kaphattak, és a megszerzett, ill. a megismert technikák segítették őket az önálló életben, valamint mindezek önbizalmukat növelhették, és ezek segítségével könnyebben vágnak neki az aktív, vagy még aktívabb életnek. A sportok bemutatásával és gyakorlásával - párosulva az állóképesség – és ügyesség növekedésével- sikerült felkelteni a résztvevők érdeklődését a kerekesszékben űzhető sportok iránt.
 2. Sok, egy éven belül kerekesszékessé vált résztvevőnk volt, ezzel az idén sikerült a megcélzott célcsoportot a megfelelő mértékben elérnünk.
 3. A táborról nagysikerű, 25 perces önálló anyagot készített és műsorában 2005. szept.-ben vetített a Sorstársak rehabilitációs televíziós magazin.
VII. A tábor tanulságai, a táborozás folytatása

1.) A korábbi táborokban tapasztaltak az idén is bebizonyosodtak :
 • bármilyen okból kerekesszékre szoruló személyeknek a rehabilitációja, és az egészségbiztosító által támogatott segédeszközök nem készítenek fel az önálló és aktív életre;
 • nem ismerik a kerekesszékkel akár tömegsportszerűen , akár versenyszerűen űzhető sportokat
A fentiekből következően alapvető fontosságú lenne a gerincsérültek, illetve paraplég személyek mielőbbi tájékoztatása és táboroztatása az önálló életvitel elérése és hatékonyságának a növelése érdekében, illetve a kerekesszékes sportok (tömeg-, illetve versenysport ) megismertetése- és megszerettetése szempontjából.

2.) A tábori teljes tematika átlagosan 3 tábor alatt mindenki számára elsajátítható.

3.) Az idő az elvégzendő feladatokhoz képest kissé rövid volt, ezért megfontolandó hosszabb táborok szervezése (is).

4.) Szükség lenne olyan táborokra is, ahol a rehabilitációs célon túl még nagyobb hangsúlyt fektetnénk a sportok elmélyültebb gyakorlására és szélesebb körű kipróbálására, az állóképesség- ügyesség növelésére (egyfajta edzőtábor). Szükség lenne továbbá téli táborok szervezésre is a téli körülmények gyakorlása és a téli sportok kipróbálása céljából.

A táborról felvétel készült, melynek vágott anyagát CD-n mellékeljük.

5.) Mind a résztvevők, mind pedig a tábori személyzet egyöntetű véleménye az, hogy az ilyen jellegű táborokat mindenképpen folytatni kell.
Az idei táborokat mind a résztvevők, mid pedig az elvégzett munka alapján a legsikeresebbnek ítéljük.


Budapest , 2005. október 29.
A tábori csapat (Holobrádi Mónika; Navratyil Sándor) nevében is: dr. Lelik Ferenc Gábor Hátrányok Dacára Alapítvány kuratóriumi tag

Nincsenek megjegyzések: