2009. április 11., szombat

Jézus pere jogászi szemmel 2.

Az ellen nem álló Jézust tehát elfogták és teljesen indokolatlanul megkötözték, megverték és az éjjeli órán elvitték Annáshoz, Kaifás főpap elődjéhez (és egyben apósához) hogy a főtanács (a szanhedrin) összeüléséig esetleg már kicsaljanak belőle valamely ellene fordítható nyilatkozatot. Annás Jézus szenvedésének idején már nem volt főpap, mégis ő tartotta kezében a főtanácsot, Annás volt Jézus pörének szellemi vezére, azért is vitték először hozzá.

Jézustól azonban nem tudtak kicsikarni semmilyen terhelő nyilatkozatot, mivel ő - jogszerűen, élve a hallgatás jogával- megtagadta ezt, hiszen nem volt köteles maga ellen bizonyítékot szolgáltatni.


3. A sikertelen eljárás után átvezették a főpap, Kaifás házába.

A nagytanács tárgyalása megkezdődött annak ellenére, hogy a nem az előírás szerinti perrend szerint került összehívásra, mivel egyrészt kellő értesítési idő hiányában nem tudott minden tag résztvenni ( az időhiányra hivatkozva nyilvánvalóan nem értesítették azokat a főtanácsi tagokat, akik a vádlott pártját foghatták volna ) , másrészt éjjel nem lehetett senkit sem kihallgatni, sem ítéletet hozni. Abban az időben természetes volt, hogy a vádhatóság és a bíróság ugyanabból a testületből álljon, ezért külön kinevezett vádló ( ügyész nem volt) nem volt.

A zsidó perrend szigorú volt. Legalább két tanú minden részletben egybevágó vallomása kellett ahhoz, hogy valaki ellen bűncselekmény elkövetésére bizonyítékul szolgáljon. A koncepciós per azonban nem volt elég precízen előkészítve és Jézusra nem tudtak olyan - egybehangzó tanúvallomások által alátámasztott - kijelentést vagy cselekedetet bizonyítani, amely alapján a zsidó jog szerint el kellett volna marasztalni.


4. A sikertelenséget követően Kaifás is az annási módszer szerint járt el. Szót adott Jézusnak, hogy válaszoljon a tárgyaláson elhangzottakra, de ő élt a vádlott hallgatási jogával. Kaifás ekkor főpapi méltósággal, helyéről felemelkedve, az élő Isten nevére felszólította: nyilatkozzék, ő-e a Messiás. Jézus a nyílt kérdésre népe hivatalos fóruma előtt egyértelmű választ adott: "Úgy van, ahogy mondod, én vagyok. Azt is mondom nektek: látni fogjátok egykor az Emberfiát az Isten hatalmának jobbján ülni."

Kaifás erre megszaggatta ünnepi köntösét, és így kiáltott: Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, magatok hallottátok, amint káromkodik, és hiába veszi Isten nevét! Mit ítéltek? Azok pedig úgy döntöttek, hogy méltó a halálra. Ekkor többen leköpik , arcát ököllel verik.

A nagytanács szerint Jézus veszélyes tanító, akit indokolt átadni a rómaiaknak, hogy kivégezzék. Jézus ezért előzetes letartóztatásban maradt a főpap börtönében, kiszolgáltatva az őrségnek.

Az őrség feladatát nem kizárólag a vádlott őrzésében látta, hanem - bár hivatalos , jogerős ítélet még nem volt- máris megkezdte a vádlott kínzását.Csúfot űztek belőle és bántalmazták, befödték a fejét és szemét , így ütötték , közben kérdezgették: "Találd el, ki ütött meg?" És mindenféle szitkokat szórtak rá.

Nincsenek megjegyzések: