2009. április 11., szombat

Jézus pere- jogászi szemmel 1.

Jézus perének jogászi feldolgozása - bevallom- nem saját ölet. Zlinszky János volt alkotmánybíró és Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának dékánja tartott erről előadást ( a cikk erről katt ide ) ,ennek nyomán indultam el én is .

Jézus pere a világtörténelem első ismert koncepciós pere- azaz az ítélet már készen állt, mire Jézus a bíróság elé került. A tárgyalás csak színjáték, hamis tanúkkal , látszólagos tanácskozással, hogy az ítéletet igazságosnak lehessen feltünteni. A főpapoknak ugyanis Lázár feltámasztásának a napjától, azaz Húsvét előtt már több, mint két hete eltökélt és szilárd szándéka az volt, hogy Jézust megölik.

A négy evangélista leírásából a következő tényeket, történéseket ismerjük:

1. Jézust egy éjszaka elfogják az Olajfák-hegyén
2. Annáshoz viszik
3. Annás a kihallgatás után elküldi Kaifáshoz
4. A főtanács előtt folyik Jézus pöre: tanúkihallgatás, szembesítések, ítélet kimondása és megfogalmazása, Jézus kigúnyolása és kínzása
5. Pilátus elé viszik: első tárgyalás Pilátus előtt
6. Pilátus átküldi Heródeshez, aki hosszasan kikérdezi Jézust, kigúnyoltatja és visszaküldi őt Pilátushoz
7. Második tárgyalás Pilátus előtt
8. Választás Jézus és Barabás között
9. Jézust megostorozzák, "Ecce homo" jelenet
10. Pilátus elítéli Jézust, elkészítteti az írást s a táblát is, melyet az elítélt keresztjére szegeztek 11. Jézust a Golgotára vezetik a "keresztúton"
12. Déli 12-kor Jézus a kereszten függ, s du. 3-kor meghal.


1-2. Jézust elfogják és Annás főpaphoz viszik ( nagycsütörtök este)
Jézust Júdás árulása révén fogták el a Getszemáni ( magyarul olajsajtó ) - a Kidron patakon túli kertben. Jézus kedvelt idejárni, és aznap este is imádkozni jött. Jézus aznap este félt. Tudta , szenvedés és halál vár rá és mivel emberi érzései voltak ugyanúgy rettegett, mint bárki más. Emberként félt, Istenként természetesen elmenekülhetett volna. Bár megtehette volna, nem akarta cserben hagyni az embereket és belenyugodott a Atyai akaratba:
"Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied! Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre".

Ez az idő a sötétség hatalmáé - megjelenik Júdás és csókjával árulja el a templomi őrség katonáinak és a velük botokkal és dorongokkal önkéntesen felvonuló túlbuzgó önkéntes segítőknek ( mint az „önkéntes rendőr”- ök a nemzetközi szocializmusban).

A tanítványok tétlenül nézték szeretett Mesterük elfogását? Inkább tanácstalanok voltak , egyrészt a letartóztatás elleni ellenállás maga is bűncselekmény (csoportosan elkövetett hivatalos személy-, ill. hivatalos személy támogatója elleni erőszak bűntette ). Másrészt Jézus nem akart védekezni, erőt használni. Egyik tanítvány látva tétlenségét, meg is kérdezte: "Uram, kardot rántsunk ellenük?" De közben a szangvinikus, hirtelen indulatokkal teli Péter tőrével már le is sújtott a főpap szolgájára ( akinek neve is fennmaradt, nyilvánvalóan azért, hogy a korabeliek ellenőrizni tudják : Málkusz volt a pribék neve ) s levágta annak jobb fülét. De Jézus közbeszólt: "Hagyjátok, elég!" Aztán megérintette a szolga fülét és meggyógyította. Ezzel egyrészt példát mutatva jót tesz ellenségével, másrészt a kárt reparálva megmenti Pétert a hatósági személy ellen elkövetett, maradandó kárt okozó sérülés ( füllevágás ) miatti fenyegető büntető eljárástól.

Jézus megtehetné, hogy elfogadása ellen 12 légiónyi angyalt hív a segítségére – ahogy ezt Péternek el is mondja- , de ehhez meg kellene tagadni az Atya parancsát, és nem teljesedne be a küldetése: önfeláldozásával, ha kell vérével mossa le az eredendő bűnt és hívjon minket a vele az új szövetség megkötésére. Ebben a szövetségben már mindenki benne, Krisztusban mindenki testvér. Krisztus csak jót tett mindenkivel, gyógyított, szolgált és hirdette a szeretet parancsát. Szolgákat nem akart, szolgálni ő akart- az Isten szolgál az embernek a szeretet jegyében. Cserébe nem várt és vár mást, minthogy kövessük őt a szeretetben, önfeladásban.

Ha nem vagy hívő, félsz Jézustól , azt hiszed hogy vele veszítesz , megtagadod saját magad és végül teljesen elveszíted életed. Ráadásul félsz attól is, hogy szembe kell nézni önmagaddal, tetteiddel és hibáiddal. Pedig a hit szabadság és öröm.
De a krisztusi szabadság , szeretet és öröm sem akkor , sem most nem kell az embereknek, vadul elutasítják. Ezért aztán törvényszerű, hogy a szeretet királyát mi emberek inkább halálra ítéljük, mintsem megváltozzunk.

Nincsenek megjegyzések: